Czy jest Pani/Pan za zobowiązaniem Prezydenta RP, Parlamentu RP,
Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE
w obecnym kształcie, zawartej w Europejskim Zielonym Ładzie?

NSZZ „Solidarność” zbiera podpisy
potrzebne do zorganizowania
referendum ogólnopolskiego,
by spytać Polaków czy
akceptują politykę
klimatyczną UE

201342

zebranych podpisów

Znajdź punkt i złóż swój podpis

Dlaczego Solidarność chce odrzucenia polityki Zielonego Ładu?

Gdzie zbieramy podpisy?